BİLGİ BANKASI

ULUSLARARASI TİCARİ TERİMLER / International Commercial Terms
EÖdeme şekli
Payment clause
EXW= Ex Works for all transportsİşyerinde Teslim
FAna Nakliye Müşteriye Ait Main Transport is Paid by Buyer
FCA= Free Carrier for all transports Taşıyıcıya Teslim
FAS= Free alongside Ship only for marina internatinoal transportsGeminin Bordasında Teslim
FOB= Free on Board only for marine internatinoal transportsGeminin Güvertesinde TeslimYslnız Uluslararası Limanlar için
CAna Nakliye Satıcıya Ait Main Transport is Paid by Seller
CFR= Cost and Freight only for marine internatinoal transports Mal Bedeli+Nakliye Yalnız Uluslararası Limanlar için
CIF= Cost, Insurance, Freight only for marine internatinoal transportsMal Bedeli+Sigorta Primi+Nakliye Plus Insurance Costst
CPT= Carriage paid to for al transportsTaşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim
CIP= Carriage and Insurance paid to for al transportsTaşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim Plus Insurance costs
DVarış Yerine Teslim Şekilleri Arrival Clauses
DAF= Delivered at Frontier for all transports Sınırda Teslim Named Place at Frontier
DES= Delivered Ex Ship
only for marine internatinoal transports
Gemi Güvertesinde Teslim
Named Place of Destination
DEQ= Delivered Ex Quay (Duty Paid)
only for marine internatinoal transports
Rıhtımda Gümrük Ödenerek Teslim
Named Place of Destination
DDU= Delivered Duty Unpaid
for all transports
Gümrüksüz Teslim
DDP= Delivered Duty Paid
for all transports
Gümrük Ödenmiş Teslim

Teslim Şekilleri :

(EXW)

Satıcı, belirlenen ticari işletmede (imalathane, depo, fabrika vb.) malları gümrükleme işlemleri yapılmamış ve taşıma aracına yüklenmemiş bir şekilde alıcının emrine hazır bulundurarak teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.

Malların teslim noktasından alınmasından ve ithalatçının ülkesine götürülmesi ile ilgili tüm masraflar ve riskler alıcıya aittir. Bu açıdan bu teslim şekli satıcıya en az yükümlülük getiren teslim şeklidir.

Fakat taraflar çıkışta, malların yüklenmesinden ve buna bağlı tüm hasar ve masraflardan satıcının sorumlu olmasını isterlerse, bu husus satım sözleşmesine eklenecek açık bir kayıtla belirtilmelidir. Eğer alıcı doğrudan veya dolaylı olarak gerekli gümrükleme işlemlerini gerçekleştiremiyorsa, bu terim kullanılmamalıdır. Böyle bir durumda, satıcının yüklemeyi, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere kabul etmesi şartı ile, FCA terimi kullanılmalıdır.

Özetle satıcı sorumluluğu:
Satıcı anlaşma koşullarına uygun şekilde malı hazırlayarak belirtilen tarih ve yerde alıcının emrine hazır halde tutar. Malların emrine hazır tutulduğunu alıcıya bildirir.

Özetle alıcı sorumluluğu:
Hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü ithalat ve ihracat iznini veya diğer resmi izni almalı ve uygulandığı ölçüde tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır.

Malların taşınması için taşıma firması ile anlaşır ve navlun bedelini öder. Bu teslim şeklinde malların alıcı tarafından sigortalanması gerekir.

(FCA)

Satıcının malları ihracat için gümrüklenmiş olarak alıcı tarafından belirlenen taşıyıcı firmaya belirlenen yerde teslim edilmesi ile sözleşme tahtında teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.Eğer teslim satıcının mahallinde gerçekleşirse, satıcı yüklemeden sorumludur. Eğer teslim başka bir yerde yapılmışsa o zaman Satıcı malların boşaltılmasından sorumlu olmaz.

Özetle satıcı sorumluluğu:
Satıcı, hasarı ve masrafı kendisine ait olmak üzere hracat gümrüğü ile ilgili gerekli izin, lisansları ve diğer gerekli belgeleri sağlamalı ve uygulandığı ölçüde ihracat ile ilgili gerekli formaliteleri tamamlamalıdır.

Özetle alıcı sorumluluğu:
Alıcı ithalat ile ilgili belge / izinleri almak ve gümrük masraflarını ödemekle yükümlüdür.Taşıtma acentası ile anlaşır ve navlun ücretini öder. Belirlenen tarih ve yerde malların kendi tayin ettiği taşıma firmasına teslimı ile birlikte bundan sonra oluşacak tüm masraf ve riskleri üstlenir. Malların ithali veya transit geçişi için tüm gümrük işlemlerini tamamlamaııdır. Bu teslim şeklinde malların alıcı tarafından sigortalanması gerekir.

(FAS)

Bu teslim şeklinde belirlenen yükleme limanında malların gemiye yüklenmeden gemi doğrultusunda (ingilizce'deki -alongside- ifadesinin türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır) teslim edilmesiyle, satıcı "teslim yükümlülüğünü" yerine getirmiş sayılır. ihracat ile ilgili gerekli tüm gümrükleme işlemleri satıcı sorumluluğundadır. Bu durum, ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerini alıcının yerine getirmesini öngören önceki Incoterms versiyonlarının aksidir (Örn.lncoterms 1990).

Özetle satıcı sorumluluğu:
Anlaşma şartlarına göre malları hazırlar ve belirlenen yükleme limanında malları gemi doğrultusuna getirip teslim sorumluluğunu yerine getirir. ihraç gümrüğündeki tüm işlemler satıcı yükümlülüğündedir. Diğer yandan satış sözleşmesinde açık olarak belirtmek sureti ile bu işlemlerin alıcı tarafından yapılması sağlanabilir.

Özetle alıcı sorumluluğu:
Alıcı ithalat ile ilgili gerekli belge / izinleri almak ve gümrük masraflarını ödemekle yükümlüdür. Taşıma firması ile anlaşır ve navlun ücretini öder. Malların ithali veya transit geçişi için tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Bu teslim şeklinde malların alıcı tarafından sigortalanması gerekir.

(FOB)

Bu teslim şeklinde belirlenen yükleme limanında malların gemi bordasına aktarılması ile satıcı "teslim yükümlülüğünü" yerine getirmiş sayılır. Bu noktadan itibaren mallara ait risk ve masraf sorumluluğu alıcıya aittir. Eğer taraflar, malların gemi küpeştesini aşarak teslim edilmeleri niyetinde değillerse FCA, FAS terimleri kullanılmalıdır.

Özetle satıcı sorumluluğu:
Anlaşma şartlarına göre malları hazırlar ve belirlenen yükleme limanında gemi bardasına (küpeştesine) malları aktararak teslim sorumluluğunu yerine getirir. Hasarı ve masrafı kendisine ait olmak üzere ihracat gümrüğü ile ilgili gerekli izin, lisansları ve diğer gerekli belgeleri sağlamalı ve uygulandığı ölçüde ihracat ile ilgili gerekli formaliteleri tarnarnlarnalıdır. Diğer yandan satış sözleşmesinde açık olarak belirtmek sureti ile bu işlemlerin alıcı tarafından yapılması sağlanabilir.

Özetle alıcı sorumluluğu: Alıcı ithalat ile ilgili belge i izinleri almak ve gümrük masraflarını ödemekle yükümlüdür. Taşıma firması ile anlaşır ve navlun ücretini öder. Malların ithali veya transit geçişi için tüm gümrük işlemlerini tamamlamaııdır. Bu teslim şeklinde malların alıcı tarafından sigortalanması gerekir.

Bu teslim şekli, malların varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini satıcının ödemesini ifade eder. Satıcı, hasarı ve masrafı kendisine ait olmak üzere ihracat gümrüğü ile ilgili gerekli izin, lisansları ve diğer gerekli belgeleri sağlamalı ve uygulandığı ölçüde ihracat ile ilgili gerekli formaliteleri tamamlamalıdır.

Özetle satıcı sorumluluğu:
Anlaşma şartlarına göre malları hazırlar, hasarı ve masrafı kendisine ait olmak üzere ihracat gümrüğü ile ilgili gerekli izin, lisansları ve diğer gerekli belgeleri sağlamalı ve uygulandığı ölçüde ihracat ile ilgili gerekli tüm formaliteleri tamamlarnalıdır. Taşıma firması ile anlaşma yaparak malların belirlenen varış yerine kadar navlun ücretini öder. Satıcı risk sorumluluğu aynen FOB teslim şeklinde olduğu gibi malların gemi bardasına geçmesi ile sona erer.

Özetle alıcı sorumluluğu:
Alıcı ithalat ile ilgili belgelizinleri almak ve gümrük masraflarını ödemekle yükümlüdür. Malları, boşaltma limanında ve boşaltma masraflarını ve liman masraflarını ödeyerek boşalttırır. Taşıma sırasında oluşan navlun hariç tüm masrafları alıcı ödemek zorundadır. Malların ithali veya transit geçişi için tüm gümrük işlemlerini tamamlamaııdır. Bu teslim şeklinde malların alıcı tarafından sigortalanması gerekir.

(CIF)

Bu teslim şekli, malların varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini satıcının ödemesini ifade eder. Satıcı, hasarı ve masrafı kendisine ait olmak üzere ihracat gümrüğü ile ilgili gerekli izin, lisansları ve diğer gerekli belgeleri sağlamalı ve uygulandığı ölçüde ihracat ile ilgili gerekli formaliteleri tamamlarnalıcır. Buna ek olarak taşıma sırasında malların kayıp ve hasar riskine karşı deniz sigortası sağlama yükümlülüğünü de kapsamaktadır.

Özetle satıcı sorumluluğu:
Anlaşma şartlarına göre malları hazırlar, ihraç gümrükleme işlemlerini tamamlar ve taşıma firması ile anlaşma yaparak malların belirlenen varış yerine kadar navlun ücretini öder ve malların taşınması ile ilgili sigortayı da yaptırır.Ancak Satıcı risk sorumluluğu aynen FOB/CFR teslim şekillerinde olduğu gibi malların gemi bardasına geçmesi ile sona erer.

Özetle alıcı sorumluluğu:
Alıcı ithalat ile ilgili belge/izinleri almak ve gümrük masraflarını ödemekle yükümlüdür. Malların ithali veya transit geçişi için tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Malları, boşaltma limanında ve boşaltma masraflarını ve liman masraflarını ödeyerek boşalttım. Taşıma sırasında oluşan navlun/sigorta hariç tüm masrafları alıcı ödemek zorundadır.

(CPT)

Bu teslim şekli, malların belirlenen varış yerine kadar taşınmasında, navlunun satıcı tarafından ödendiğini ifade eder. Malların taşıma aracına aktarılmasından sonra maııarla ilgili kayıp, hasar riski ve sonradan oluşacak ek masraflar alıcıya geçer. Eğer karma taşıma yöntemi ile birden fazla taşıma aracı kullanılacaksa malların ilk taşıma aracına aktarılması ile birlikte satıcı risk sorumluluğu sona erer.

Özetle satıcı sorumluluğu:
Satıcı, hasarı ve masrafı kendisine ait olmak üzere ihracat gümrüğü ile ilgili gerekli izin, lisansları ve diğer gerekli belgeleri sağlamalı ve uygulandığı ölçüde ihracat ile ilgili gerekli formaliteleri tamamlamaııdır. Belirlenen yere taşıma için taşıma firması ile gerekli sözleşmeyi yapar ve bedelini öder.

Özetle alıcı sorumluluğu:
ithal gümrüğü ile ilgili vergi dahil tüm işlemleri yerine getirir. Navlun dışındaki taşıma sırasındaki tüm masrafları üstlenir. Transit taşıma nedeni ile oluşacak masraflar da alıcıya aittir. Boşaltma masrafları da navluna dahil edilmemişse bunu da karşılayarak malı taşıma firmasından teslim alır. Ayrıca mallara ait sigorta yaptırma sorumluluğu da alıcıdadır.

(CIP)

Bu teslim şeklinde CPT teslim şeklindeki satıcı sorumluluklarına ek olarak sigortanın da sağlanması da söz konusudur. Taşımacıya teslim ile birlikte satıcı teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır.

Eğer kombine (birden fazla taşıma aracı kullanılacak bir taşıma söz konusu ise) ilk taşıma aracına teslim ile satıcı sorumluluğu sona erer.

Özetle satıcı sorumluluğu:
ihraç gümrüğündeki vergiler dahil tüm masrafları öder ve işlemleri yaptırır. Belirlenen yere taşıma için gerekli sözleşmeyi yapar ve bedelini öder. Sigortayı temin eder. Sözleşmede ayrıca belirtilmemişse satıcı sigorta sorumluluğu minimum kapsamlı bir sigorta ile sınırlıdır. Alıcı tarafından ayrıca talep edilmesi ve üzerinde mutabık kalınması halinde grev, savaş gibi ilave riskleri kapsayan bir sigorta kapsamı sağlamakla yükümlü olacaktır.Malların ilk (ana) taşıma aracına teslimi ile birlikte taşımaya ait ek masraf ve risk sorumluluğu alıcıya geçer.

Özetle alıcı sorumluluğu:
ithal gümrüğü ile ilgili vergi dahil tüm işlemleri yerine getirir. Navlun dışındaki taşıma sırasındaki tüm masrafları üstlenir, Transit taşıma nedeni ile oluşacak masraflar da alıcıya aittir. Boşaltma masrafları da navluna dahil edilmemişse bunu da karşılayarak malı taşıma firmasından teslim alır.

Teslim Şekilleri (DAF)

Sınırda teslim, malların gümrük çıkış işlemlerinin tamamlanmış olarak sınırda, bitişik ülkenin gümrük sınırından hemen önce, belirlenen yerde ve noktada teslime hazır hale getirilmesi ile satıcı yükümlülüğünün sona ermesi anlamına gelir. "Sınır" terimi ihracatın yapıldığı ülke dahil her tür sınırı tanımlamak için kullanılabilir. Dolayısıyla söz konusu "sınır" ın terim içinde bir yer veya nokta olarak ismen belirtilmesi büyük önem taşımaktadır.

Eğer teslim, varış limanında, gemide veya iskelede (rıhtımda) gerçekleşecekse DES veya DEQ terimleri kullanılmalıdır.

Özetle satıcı sorumluluğu:
Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malları alıcının tasarrufuna bırakmak için gerekli her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etmelidir. Satıcı adına kesin bir yükümlülük olmamakla birlikte malların teslim yerine kadar her türlü masraf ve riskin satıcıya ait olduğu düşünüldüğünde bu ana kadarki taşımanın satıcı tarafından sigorta ettirilmesi beklenir. (Uygulanabildiği ölçüde transit geçişlere ait gümrük masrafını da karşılar)

Özetle alıcı sorumluluğu:
Alıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü ithal iznini ve diğer resmi izni veya belgeleri temin etmeli ve uygulandığı ölçüde malların ithali ve daha sonra taşınmaları için gerekli tüm gümrük işlemlerini tamamlamaıldır.

Teslim Şekilleri (DES)

DES terimi, ithalat için gümrüklenmemiş malların belirtilen varış limanında gemide alıcının tasarrufuna bırakılmasıyla birlikte satıcının teslim yükümlülüğünü yerine getirdiğini ifade eder. Malların boşaltmadan önce varış limanına getirilmesi ile ilgili tüm hasar ve masraf satıcı tarafından karşılanmalıdır. Taraflar malların boşaltmasına ilişkin hasar ve masrafları alıcının üsııenmesi arzusunda iseler, artık DEQ terimi kullanılmalıdır.

Özetle satıcı sorumluluğu:
Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malları alıeının tasarrufuna bırakmak için gerekli her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etmelidir. Ayrıca uygulanabildiği ölçüde malların ihracı ve herhangi bir ülkeden transit geçişi için gerekli tüm gümrük işlemlerini de tamamlamaııdır. Satıcı adına kesin bir yükümlülük olmamakla birlikte malların teslim yerine kadar her türlü masraf ve riski n satıcıya ait olduğu düşünüldüğünde bu ana kadarki taşımanın satıcı tarafından sigorta ettirilmesi beklenir.

Özetle alıcı sorumluluğu:
Alıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü ithal iznini veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etmeli ve uygulandığı ölçüde malların ithali için gerekli tüm gümrük işlemlerini tamamlamaılıdır.

Teslim Şekilleri (DEQ)

DEQ terimi, ithalat için gümrüklenmemiş malların belirtilen varış limanındaki rıhtımda alıcının tasarrufuna bırakılmasıyla birlikte satıcının teslim yükümlülüğünü yerine getirdiğini ifade eder. Malların varış limanına getirilmesi ve boşaltılması ile ilgili tüm hasar riski satıcıya ait olup, oluşan masraflar da satıcı tarafından karşılanmalıdır. DEQ terimi, malların ithalat için gümrüklenmesi ve bununla ilgili işlemlerin, vergilerin, resim ve diğer harçların ödenmesi yükümlülüğünü alıcının üstlenmesini öngörür (Incoterms 1990 'da bu masraf satıcıya ait olarak tanımlanmıştı).

Fakat taraflar bu masrafları kısmen ya da tamamen satıcı yükümlülüğüne koymak isterlerse satış sözleşmesine buna ilişkin açık bir kayıt konmalıdır. Malların rıhtımdan limanın içinde veya dışında başka bir yere aktarılmasına ilişkin hasar ve masrafı satıcıya ait olmasını isterlerse DDUIDDP terimleri kullanılmalıdır.

Özetle satıcı sorumluluğu:
Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere malları alıcının tasarrufuna bırakmak için gerekli her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etmelidir. Ayrıca uygulanabildiği ölçüde malların ihracı ve herhangi bir ülkeden transit geçişi için gerekli tüm gümrük işlemlerini de tamamlamaııdır. Satıcı adına kesin bir yükümlülük olmamakla birlikte malların teslim yerine kadar ulaştırılmasına ilişkin masraflar ve riskin satıcıya ait olduğu düşünüldüğünde taşımanın, satıcı tarafından sigorta ettirilmesi beklenir.

Özetle alıcı sorumluluğu:
Alıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü ithal iznini veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etmeli ve uygulandığı ölçüde malların ithali için gerekli tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır.

(DEQ)

DEQ terimi, ithalat için gümrüklenmemiş malların belirtilen varış limanındaki rıhtımda alıcının tasarrufuna bırakılmasıyla birlikte satıcının teslim yükümlülüğünü yerine getirdiğini ifade eder. Malların varış limanına getirilmesi ve boşaltılması ile ilgili tüm hasar riski satıcıya ait olup, oluşan masraflar da satıcı tarafından karşılanmalıdır. DEQ terimi, malların ithalat için gümrüklenmesi ve bununla ilgili işlemlerin, vergilerin, resim ve diğer harçların ödenmesi yükümlülüğünü alıcının üstlenmesini öngörür (Incoterms 1990 'da bu masraf satıcıya ait olarak tanımlanmıştı).

Fakat taraflar bu masrafları kısmen ya da tamamen satıcı yükümlülüğüne koymak isterlerse satış sözleşmesine buna ilişkin açık bir kayıt konmalıdır. Malların rıhtımdan limanın içinde veya dışında başka bir yere aktarılmasına ilişkin hasar ve masrafı satıcıya ait olmasını isterlerse DDUIDDP terimleri kullanılmalıdır.

Özetle satıcı sorumluluğu:
Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere malları alıcının tasarrufuna bırakmak için gerekli her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etmelidir. Ayrıca uygulanabildiği ölçüde malların ihracı ve herhangi bir ülkeden transit geçişi için gerekli tüm gümrük işlemlerini de tamamlamaııdır. Satıcı adına kesin bir yükümlülük olmamakla birlikte malların teslim yerine kadar ulaştırılmasına ilişkin masraflar ve riskin satıcıya ait olduğu düşünüldüğünde taşımanın, satıcı tarafından sigorta ettirilmesi beklenir.

Özetle alıcı sorumluluğu:
Alıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü ithal iznini veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etmeli ve uygulandığı ölçüde malların ithali için gerekli tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır.

(DOP)

DDP terimi, ithalat için gümrüklenmiş malların belirtilen varış yerinde gelen taşıma aracından boşaltılmadan alıcının tasarrufuna bırakılmasıyla birlikte satıcının teslim yükümlülüğünü yerine getirdiğini ifade eder. Satıcı uygulandığı ölçüde, varış ülkesinde ithalat için herhangi bir "ithalat resmi" (bu terim, gümrük işlemlerini gerçekleştirme sorumluluğu ve rizikosunu ve bu işlemlere ilişkin ödemeleri, gümrük resimlerini, vergileri ve diğer harçları da kapsar) dahil, malların buraya taşınmasıyla ilgili tüm hasar ve masrafları yüklenmelidir. Buna rağmen taraflar bu masrafları kısmen ya da tamamen satıcı yükümlülüğünden çıkarmak isterlerse (örneğin KDV) satış sözleşmesine buna ilişkin açık bir kayıt konmalıdır.

Eğer teslim için öngörülen bir liman ise ve teslimin gemi içinde veya rıhtımda yapılması düşünülüyorsa DES veya DEQ terimleri kullanılmalıdır.

EXW terimi satıcı için asgari yükümlülük ifade ederken, DDP terimi azami yükümlülüğü gösterir.

Özetle satıcı sorumluluğu:
Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere malları alıcının tasarrufuna bırakmak için gerekli her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etmelidir. Ayrıca uygulanabildiği ölçüde malların ihracı ve herhangi bir ülkeden transit geçişi için gerekli tüm gümrük işlemlerini de tamamlamaııdır. Satıcı adına kesin bir yükümlülük olmamakla birlikte malların teslim yerine kadar ulaştırılmasına ilişkin masraflar ve riskin satıcıya ait olduğu düşünüldüğünde taşımanın, satıcı tarafından sigorta ettirilmesi beklenir.

Özetle alıcı sorumluluğu:
Alıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere her türlü ithal iznini veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etme li ve uygulandığı ölçüde malların ithali için gerekli tüm gümrük işlemlerini tamamlamaltdır.


Kamagra Brausetabletten Cialis Original Priligy Dapoxetin LIDA Dai dai hua Gegen Haarausfall Viagra Original Sildalis 120mg Propecia Generika Gegen Rauchen Lida Schlankheitstee Super Kamagra Apcalis Oral Jelly Lida Schlankheitstee Tadacip 20mg kaufen Propecia Generika Viagra Soft Tadacip 20mg kaufen Silagra 100mg kaufen Lida Testpakete
Viagra Original Kamagra Kautabletten Zyban Generika Apcalis Oral Jelly Gegen Haarausfall Super Kamagra Xenical Generika original Viagra Priligy Dapoxetin Kamagra Kautabletten Original Testpakete Kamagra Brausetabletten Cialis Soft Xenical 120mg Viagra Original Kamagra Kautabletten Viagra Soft Generika Potenzmittel Testpakete Tadacip 20mg kaufen Kamagra Oral Jelly Lida Daidaihua Xenical Generika Levitra Generika
Generic Cialis Soft Kamagra Jelly Generic Female Viagra Generic Viagra Super Active Generic Priligy Generic Cialis Professional Generic Levitra Red Viagra Generic Viagra Jelly Generic Levitra Soft Brand Viagra Generic Viagra Caps Kamagra Generic Cialis Daily Viagra Gold Kamagra Polo Cialis Black Generic Levitra Professional Super Kamagra Generic Cialis Super Active Kamagra Gold Generic Viagra With Dapoxetine Generic Levitra Oral Jelly Generic Viagra Generic Viagra Soft Generic Cialis Flavored Brand Cialis Generic Propecia Generic Levitra With Dapoxetine Kamagra Effervescent Kamagra Soft Brand Levitra Generic Viagra Professional Generic Cialis
ralph lauren mujer Kamagra Oral Jelly kopen cialis 20 mg timberland shoes Levitra Soft Tabs Kamagra Oral Jelly joyas pandora Acheter Levitra Professional Cialis kaufen Acheter Kamagra Gold Propecia Generisk Acheter Generic Viagra Jelly viagra pfizer Acheter Kamagra Super new balance blancas mujer mbt ofertas Levitra kaufen oakley frogskins
kamagra kaufen kamagra australia cialis kopen kamagra australia kamagra oral jelly levitra 20 mg viagra online bestellen cialis preise cialis original viagra bestellen levitra bayer kamagra shop kamagra oral jelly viagra generika levitra preis kamagra bestellen cialis 20mg cialis bestellen
Acquisto Priligy Disfunzione Erettile Dopo Prostatectomia Radicale Acheter Viagra En Ligne Generisk Levitra Viagra Gold Cialis Super Active Viagra Cialis Levitra Vendita Viagra Generika Propecia Levitra En Ligne Acheter Levitra Orodispersible Viagra Fur Die Frau Test Pacchetti Generica Viagra Super Active Acquisto Cialis Jelly Viagra Original Cialis Generico Acheter Propecia Cialis Suisse
Zapatillas nike zapatillas reebok nike air max blancas ropa abercrombie gafas ray ban zapatillas under armour gafas de sol ray ban Gafas carrea new balance hombre botas futbol zapatillas asics new balance mujer zapatos casuales Zapatillas air jordan nike sb nike corte
peuterey mont moncler beymen belstaff jacket moncler mont canada goose mont canada goose jacket woolrich parka parajumpers mont barbour mont moncler praha canada goose bunda barbour bunda moncler bunda
cialis hinta viron apteekissa cialis kokemuksia kamagra jelly kokemuksia viagra vaikutus viagra reseptin hankkiminen levitra vaikutus cialis hinta viagra hinta viagra kokemuksia cialis en om dagen cialis online danmark kamagra bivirkninger viagra virkning viagra priser apotek levitra virkning viagra uk Viagra online cialis uk cialis tablets uk levitra uk levitra 20mg uk buy cialis london cialis pills for sale uk buy kamagra uk kamagra online uk viagra for sale uk viagra tablets uk levitra online uk
viagra tablets australia levitra online australia cialis daily australia levitra australia kamagra 100 kamagra 100mg cialis en om dagen cialis online danmark kamagra bivirkninger viagra virkning viagra priser apotek levitra virkning viagra wirkstoff viagra wirkung cialis patent cialis rezeptfrei cialis erfahrungen kamagra 100mg preis viagra generique cialis pas cher cialis generique levitra generique levitra pas cher kamagra gel kamagra jelly